Člen Realitnej Skupiny STING

Odkupy pohľadávok

Zaoberáme sa odkupom pohľadávok za účelom zníženia dlhov klienta. Realizujeme odkup zaistených pohľadávok prostredníctvom vlastného kapitálu. Pre veriteľov znamená predaj ich pohľadávok okamžitú úhradu bez ďalších časových prieťahov a nákladov na súdne či exekučné konanie. Pre dlžníka tak odpadajú ďalšie poplatky a narastajúce penále spojené s vymáhaním dlžnej čiastky.

Napište nám Zavoláme Vám zpět

  • captcha